Elisabet Yrwing Guthus. (Arkivfoto: Trond Degnes/ Kirkekontakten)
9. januar 2019

Tar avskjed med populær prost

Prost Elisabet Yrwing Guthus har betydd mye for mange i Eidsberg, og førstkommende søndag er det avskjedsgudstjeneste for henne.

I over ti år har hun vært prost i Østre Borgesyssel prosti. Nå har hun begynt å jobbe i Vestre Aker prosti i Oslo.

– Vi håper at mange fra hele Indre Østfold vil ta turen til avskjedsgudstjenesten i Eidsberg kirke. I tillegg til prost Elisabet vil biskop Atle Sommerfeldt, sokneprest Solfrid Leinebø Seljås, kantor Willem Wilschut og flere andre ansatte og frivillige i menighetene i Eidsberg delta i gudstjenesten, skriver Den Norske kirke i Eidsberg på sin hjemmeside.

På gudstjenesten blir det også sang ved Eidsberg Bygdekor.

– Etter gudstjenesten er alle invitert til Mysen Menighetshus Betania, hvor det blir kirkekaffe med hilsener til prosten, opplyses det.