Elin Brandsrud. Foto: Glenn Thomas Nilsen
19. januar 2019

Elin skal lede bibliotekene i den nye kommunen

Seksjons- og enhetsledere i den nye storkommunen er klare. En av dem er Elin Brandsrud, biblioteksjef på Eidsberg bibliotek. Se flere navn nederst i saken!

Hun blir enhetsleder innbyggertorg og bibliotek i Indre Østfold.

Se hele listen over seksjons- og enhetsledere her

De ansatte var igjennom kartleggingssamtaler høsten 2018, og i første omgang var det seksjon- og enhetledere som skulle på plass.

– Den 13.desember fikk jeg tilbud om innplassering som enhetsleder bibliotek i Indre Østfold kommune, altså biblioteksjefstillingen. Jeg ønsker å jobbe med bibliotekutvikling, og brenner virkelig for at Indre Østfold skal levere gode bibliotektjenester til våre innbyggere, så jeg svarte selvfølgelig ja til tilbudet om innplasseringen, sier Brandsrud til MysenPosten.

Les også: Biblioteket moderniserer

I løpet av de siste dagene før jul skulle man innplassere avdelingsledere, og like før hun gikk ut i ferie fikk hun vite at hun også blir avdelingsleder for innbyggertorg og biblioteket i Mysen.

– Rollene som biblioteksjef og avdelingsleder innbyggertorg i Mysen skal kombineres til det beste for de ansatte som jeg er leder for i Mysen, samt god utvikling av alle bibliotekene, i tillegg til å gi innbyggerne det de har behov og ønsker om å finne på innbyggertorget i Mysen, forteller hun.

Krevende tid fremover
Til sammen er det fem folkebibliotek og to avdelinger i fengselsbiblioteket (Eidsberg og Havnås) som skal styres. I tilegg skal folkebibliotekene være en del av innbyggertorgene.

Hun sier at det blir en kjempeutfordring, og at tiden fremover blir krevende.

– Utfordringene står i kø, men det samme gjør mulighetene. Vi gleder oss til å få et større fagmiljø, og kunne jobbe mer i team på tvers. Faglig nettverk og samarbeid for bibliotekarene, litteraturformidlerne, tilbud til barn og ungdom for å nevne noe. Bibliotekene skal bidra til å styrke den lokale identiteten på hvert sted, og være attraktive møteplasser for lokalbefolkningen, fortsetter Brandsrud.

De skal ha fokus på aktiv formidling av litteratur og kunnskap, leseferdigheter hos barn og unge, digitalt utenforskap, integrering, inkludering samt aktiviteter og arrangementer til alle gratis.

Her er de andre i Eidsberg som har fått jobb i den nye storkommunen:

 • Mimi Kopperud Slevigen (digitalisering) – Kommunikasjonssjef
 • Gro Elisabeth Walberg (helse og omsorg) – Seksjonsleder Leve og bo hjemme
 • Dag Asbjørn Fosser (helse og omsorg) – Enhetsleder hjemmetjenesten Eidsberg og Trøgstad
 • Jan Erik Håkonsen Eide (helse og omsorg) – Enhetsleder Edwin Ruud med omsorgsleiligheter
 • Øivind Olafsrud (helse og omsorg) – Seksjonsleder Leve og bo omsorgssenter:
 • Tore Ånesland (næring plan og teknikk) – Enhetsleder vei
 • Helene Østbye (næring, plan og teknikk) – Enhetsleder vann og avløp
 • Sandra Schmid (næring, plan og teknikk) – Enhetsleder renhold
 • Linda Gangnes Buer (oppvekst) – Enhetsleder tilsyn og forvaltning
 • Jan-Erik Buer (oppvekst) – Seksjonsleder barneskole
 • Aase Klevberg (oppvekst) – Styrer Edwin Ruud barnehage
 • Anna Halvorsrud (oppvekst) – Styrer Symra barnehage
 • Ingunn Solheim Tveten (oppvekst) – Styrer Susebakke barnehage
 • Christin Frøland (oppvekst) – Rektor Tenor skole
 • Ida Røyse Bye (oppvekst) – Rektor Hærland skole
 • Laila Kjelsnes Studsrud (oppvekst) – Rektor Trømborg skole
 • Martha Holsen (oppvekst) – Rektor Kirkefjerdingen skole
 • Thorfinn Oustorp (oppvekst) – Rektor Mysen skole
 • Tore Løkkum (oppvekst) – Rektor Eidsberg ungdomsskole
 • Elin Brandsrud (stedsutvikling og innbyggerdialog) – Enhetsleder innbyggertorg og bibliotek
 • Knut Olav Brekklund Sæves (stedsutvikling og innbyggerdialog) – Seksjonsleder kultur
 • Gunnar Johnsrud (stedsutvikling og innbyggerdialog) – Seksjonsleder friluft og bymiljø
 • Ståle Ruud (økonomi og eierstyring) – Seksjonsleder økonomi og finans
Knut Olav Brekklund Sæves blir seksjonsleder for kultur. Foto: Glenn Thomas Nilsen