Samarbeidspartnere i Romania. Her avbildet med Lars Johansson (nr to fra venstre), Christin Arnesen og Fredrik Arnesen. Foto: Mysen videregående skole
1. januar 2019

Utvider sitt samarbeid

Mysen videregående skole utvider sitt internasjonale samarbeid.

Tekst og foto: Mysen videregående skole

Før jul inngikk Mysen vgs et nytt partnerskap med en videregående skole i Romania som en del av vårt europeiske samarbeid gjennom Erasmus+. Fra før har vi partnerskoler i Spania og Latvia, og vi jobber også aktivt mot Hellas, Polen og Tyskland. Målet er at våre elever på Studiespesialisering skal få mulighet til å jobbe med annen europeisk ungdom i et felles Erasmus-prosjekt om demokrati og inkludering fra og med høsten 2019.