Erik Follestad i aksjon med Mysenrussen. (Foto: Adrian Sellstrøm)