Arkivfoto: Glenn Thomas Nilsen
7. januar 2019

Får 225.000 i folkehelsemidler

Eidsberg kommune er tildelt støtte til to prosjekter gjennom regionale folkehelsemidler.

Prosjektene de har fått støtte til gjelder fysisk aktivitet i barnehagen og møteplass og opplevelser for eldre i form av kulturkafé.

Beskrivelse av prosjektene:

Fysisk aktivitet i barnehagen – kjenne på egne grenser
Tilskudd: 150.000
Mål: Alle barnehager godkjent som helsefremmende, og erfaring og kompetanse tas med i ny Indre Østfold kommune
Tid: 2019 – juni 2020
Beskrivelse: «Kommunen har tre kommunale barnehager, hvorav to (Symra og Edwin Ruud)) er godkjent som helsefremmende barnehage. Nå jobbes det for at den tredje barnehagen (Susebakke) og de private barnehagene skal bli helsefremmende innen juni 2019. I 2017 ble det bevilget 150.000 kr fra Regionale Folkehelsemidler til dette arbeidet, med vekt på psykisk helse og kosthold. Arbeidet ble videreført i 2018, med ett tilskudd på 250.000 kr. Det legges nå vekt på å videreføre arbeidet med fokus på fysisk helse. Eidsberg har vært aktiv i arbeidet med helsefremmende barnehager, noe som også har overføringsverdi til øvrige kommuner.»

Kulturkafé i Eidsberg – møteplass og opplevelser for eldre
Tilskudd: 75.000
Mål: Forebygge ensomhet og passivitet blant eldre i Eidsberg
Tid: Januar 2019 – desember 2019
Beskrivelse: «Kulturkafé skal være et tilbud tilpasset seniorer over 65 år og foregår på Kulturtorget i Mysen sentrum, samt en gang pr måned på Edwin Ruuds omsorgssenter. Aktiviteter i kaféen skal bidra til økt livskvalitet, bedre psykisk og fysisk helse og forebygge ensomhet blant deltakerne. Eidsberg mottar årlig 60.000 kr til tiltak i Den kulturelle spaserstokk, og med prosjektet Kulturkafé utvides tilbudet.»

(Kilde: Østfold fylkeskommune/ Østfoldhelsa)