(Illustrasjonsfoto: Adrian Sellstrøm)
25. desember 2018

IØR endrer rutinene sine

Fra 1. januar 2019 endrer Indre Østfold Renovasjon (IØR) innsamlingsrutinene sine. Matavfallet vil fra nyåret bli hentet hver 14. dag, mens papp og papir hver fjerde uke.

–  Mange av dagens kunder, både enkelthusstander og de med fellesløsninger, vil ha tilstrekkelig tømmevolum slik det er i dag. Tilsvarende ordninger er innført mange steder i landet når det gjelder hentefrekvens på blant annet matavfall, skriver IØR på sin nettside.

Årsaken til endringene er blant annet at det blir en mer effektiv og miljøriktig innsamling. Det andre er at det blir mindre transport/ redusert forbruk av drivstoff og midnre klimabelastninger i form av CO2-utslipp.

Bytter ut dunkene
Kommunene vil etter hvert også få byttet ut dunkene sine. Men det er stor pågang og det kan ta litt tid før dunkene er på plass. IØR opplyser at deres sjåfører jobber kontinuerlig for å få byttet ut det man ønsker.

Det er frivillig og koster ingenting å bytte. Byttingen gjelder ikke restavfallsdunken. Der er rutinen som tidligere.

– Mat og glass/metall, altså det nåværende kildeskapet, erstattes med dunker, og papirbeholderen erstattes med større, slik at det blir mer kapasitet. I en ordinær husstand vil da standardutsettet bestå av i hovedsak 1x140L til mat, 1x140L til glass/metall, 1x140L til restavfall og 1x240L til papir, ifølge IØR.