(Foto: Glenn Thomas Nilsen)
17. desember 2018

Festiviteten bad stengt med umiddelbar virkning

Årsaken er at svømmehallen er i så dårlig stand at driften ikke kan opprettholdes.  

Dette bekrefter Eidsberg kommune i en pressemelding mandag kveld: 

Festiviteten bad på Mysen stenger med umiddelbar virkning – bakgrunn er mottatt rapport fra Kiwa Teknologisk Institutt as.

Eidsberg kommune har høsten 2018 bestilt en ekstern vurdering av bygningsstrukturen i Festiviteten som et ledd i den vedtatte rehabiliteringsplanen for bygningen.
Vurderingen er gjennomført av Kiwa Teknologisk Institutt as, og rapporten (mottatt 17.12.2018) viser at tilstanden til bygget som helhet er god.

Dette gjelder derimot ikke for bassengområdet i kjelleren. Basert på funn og vurdering finnes det ikke holdepunkter for å opprettholde videre drift av svømmehallen, som vil kreve svært omfattende tiltak. Etter råd fra Kiwa Teknologisk Institutt as velger Eidsberg kommune derfor umiddelbart å stenge svømmehallen for daglig drift.

Dette påvirker ikke driften eller sikkerheten til øvrige tilbud eller aktiviteter i Festiviteten kino og kulturhus, dette vil forgå som planlagt.

Eidsberg kommune vil arbeide for å finne alternative løsninger for obligatorisk svømmeundervisning.

(Kilde: Pressemelding) 

Denne lappen henger på døren mandag kveld. (Foto: Glenn Thomas Nilsen)