Direktør i Kulturminnefondet Simen Bjørgen (i midten) delte i fjor ut Kulturminnefondets plakett for godt bevaringsarbeid til leder i Foreningen for Høytorp fort, Jostein Flåøien (t.h.) og ordfører i Eidsberg kommune, Erik Unaas. (Foto: Kulturminnefondet/Linda C. Herud)
8. juli 2017

Millionbeløp til kulturminner

• PRESSEMELDING

I Østfold har 12 prosjekter fått til sammen 2,7 millioner kroner fra Kulturminnefondet til bevaring av kulturminner ved siste tildeling.

32 prosjekter fra Østfold søkte om til sammen 10,1 millioner kroner i støtte.

Her er listen over prosjekter i Østfold som får støtte: (Prosjekt, eier, kommune, tilsagnsbeløp)
• Høytorp, Inger og Ole Øiestad, Eidsberg, 250000
• Jydegården – fasader, Einar Steenersen, Fredrikstad, 50000
• Port Torvgt. 66, Gunni Jordfald Johnsen, Fredrikstad, 10000
• Kontoret på Zinken (160809), Norsk Zinkvalseverk AS, Fredrikstad, 350000
• Normo T-3, Erling Helsø, Fredrikstad, 50000
• Storgaten 16, S16 Halden Bevaring og Utvikling AS, Halden, 650000
• Restaurering av vinduer, Vestre Bråte, Fase 1, Stiftelsen Vestre Bråte Bygdetun, Hobøl, 80000
• Istandsetting av våningshus på Modalen – Marker, Gerd Iren Kallak Hveding, Marker, 260000
• Fagerhaug – rehabilitering , Hilde Nyborg Braarud, Marker, 400000
• Istandsetting av fasade på Oddheim, Sameiet Oddheim, Moss, 268000
• Kausebøl gård – vindusrestaurering, Ragnhild Helle, Spydeberg, 55500
• Bryggerhus Fagerås, Johan Børresen, Trøgstad, 250000

Til sammen støtter Kulturminnefondet 488 prosjekter over hele landet, med til sammen 95 millioner kroner.

Rekordmange søknader
Innen søknadsfristen for 2017 gikk ut 1. november 2016, hadde det kommet inn hele 1242 søknader til Kulturminnefondet om støtte til bevaring av kulturminner i privat eie. Nordmenn vil ruste opp hus, låver, uthus, fly og båter for over 340 millioner kroner.

– Når det er så mange private eiere som vil sette i stand sine kulturminner, er det svært gledelig. De økte bevilgningene fra Stortinget betyr at vi kan hjelpe flere eiere i gang med sine prosjekter, sier en tilfreds Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

Han vektlegger at Kulturminnefondet har prioritert prosjekter som gir grunnlag for fremtidig bruk svært høyt.

Et viktig verktøy
Kulturminnefondet er Klima- og miljødepartementets viktigste verktøy for bevaring av verneverdige kulturminner, og klima- og miljøminister Vidar Helgesen er glad for midlene som deles ut til private eiere i år.

– Kulturminnefondet gjør en stor og viktig jobb for landets kulturminner. Uten fondet ville Norge vært mye fattigere på verneverdige bygninger. En krone fra kulturminnefondet utløser tre kroner fra private, og mange gjør en imponerende innsats for å stanse forfallet og sette i stand eiendommer. Regjeringen og samarbeidspartiene har styrket bevilgningen til kulturminnefondet vesentlig de seneste årene. Pengene har også bidratt til at mange kan drive næringsvirksomhet i tilknytning til kulturminnene. Dette er offentlig og privat samarbeid på sitt beste, sier Helgesen.

Den siste brukerundersøkelse til Kulturminnefondet viser at fire av fem prosjekt aldri ville blitt gjennomført uten støtten fra Kulturminnefondet. Helgesen mener at langt flere kulturminner blir reddet av frivilligheten, og setter stor pris på motiverte eiere som stiller opp for å redde en del av Norges kulturarv.


FAKTA
Kulturminnefondet er et statlig forvaltningsorgan med formål om å styrke arbeidet med, og bevare verneverdige og fredete kulturminner, og er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner.
Kulturminnefondet skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Siden oppstarten i 2003, har Kulturminnefondet delt ut nærmere 600 millioner kroner i tilskudd til bevaring av verneverdige kulturminner i Norge.

KILDE: Pressemelding